Obrázky a videá

V galérii sú k dispozícii fotky, ako aj logo Twin City Liner na stiahnutie zdarma. Pri použití týchto obrázkov je potrebné dodržiavať nasledovné predpisy:
Obrázky sa môžu používať výlučne pre tlačové účely v cestovnom ruchu. Postúpenie tretej osobe a následné spracovanie a pozmeňovanie s použitím elektronických systémov je zakázané. Pre každé ďalšie použitie obrázkov, ktoré neslúžia výlučne reklame pre Twin City Liner, je potrebný súhlas spoločnosti. Pri použití obrázkov musí byť uvedený príslušný zdroj (copyright, fotograf ), napr.: © Central Danube Region/meno fotografa

Logo Twin City Liner

V rozdielnych databázových formátoch

Hauptlogo
PNG-Datei 52 MB

Alternatives Logo
PNG-Datei 66 KB

Weblink
PNG-Datei 31 KB

Partneri Twin City Liner

© 2019 Twin City Liner. Všetky práva vyhradené
Wettervorhersage
Otázky by mali byť zamerané na
+43 1 904 88 80
booking@twincityliner.com

Požiadavky zo Slovenska posielajte na nášho partnera FLORA TOUR
+421 903 505 505
twincityliner@floratour.sk

Twin City Liner - Social Media