Obrázky a videá

V galérii sú k dispozícii fotky, ako aj logo Twin City Liner na stiahnutie zdarma. Pri použití týchto obrázkov je potrebné dodržiavať nasledovné predpisy:
Obrázky sa môžu používať výlučne pre tlačové účely v cestovnom ruchu. Postúpenie tretej osobe a následné spracovanie a pozmeňovanie s použitím elektronických systémov je zakázané. Pre každé ďalšie použitie obrázkov, ktoré neslúžia výlučne reklame pre Twin City Liner, je potrebný súhlas spoločnosti. Pri použití obrázkov musí byť uvedený príslušný zdroj (copyright, fotograf ), napr.: © Central Danube Region/meno fotografa