Obrázky a videá

V galérii sú k dispozícii fotky, ako aj logo Twin City Liner na stiahnutie zdarma. Pri použití týchto obrázkov je potrebné dodržiavať nasledovné predpisy:
Obrázky sa môžu používať výlučne pre tlačové účely v cestovnom ruchu. Postúpenie tretej osobe a následné spracovanie a pozmeňovanie s použitím elektronických systémov je zakázané. Pre každé ďalšie použitie obrázkov, ktoré neslúžia výlučne reklame pre Twin City Liner, je potrebný súhlas spoločnosti. Pri použití obrázkov musí byť uvedený príslušný zdroj (copyright, fotograf ), napr.: © Central Danube Region/meno fotografa

Twin City Liner na Facebooku

    Raiffeisen Bank

Partneri Twin City Liner
Wiener Städitsche     Flora TOur

Wien Holding

© 2016 Twin City Liner. Všetky práva vyhradené
Počasie v Viedeň
Otázky by mali byť zamerané na
+43 1 904 88 80
booking@twincityliner.com

Požiadavky zo Slovenska posielajte na nášho partnera FLORA TOUR
+421 903 610716
twincityliner@floratour.sk