Ochrana dát

Ochrana dát
TWIN CITY LINER berie dôležitosť ochrany údajov veľmi vážne a chceme zabezpečiť ochranu súkromia našich zákazníkov, cestujúcich a partnerov a zachovanie bezpečnosti osobných údajov používateľov našich webových stránok.

V zásade je možné používať našu webovú stránku bez poskytnutia osobných údajov. Ako záujemca môžete navštíviť webovú stránku TWIN CITY LINER bez toho, aby ste museli povedať, kto ste. Ak sa na našej webovej stránke zhromažďujú osobné údaje v rámci rezervácie lístkov alebo prihlásenia sa na odber noviniek (meno, adresa, e-mailové adresy), ubezpečujeme vás, že s týmito údajmi budeme zaobchádzať ako s prísne dôvernými a budeme ich chrániť príslušnými bezpečnostnými systémami.

Vami poskytnuté informácie budú spracované v súlade s aktuálnymi nariadeniami o ochrane údajov. Vaše údaje nebudú bez vášho výslovného súhlasu poskytnuté tretím stranám.
Chceli by sme upozorniť, že prenos údajov na internete (napr. pri komunikácii e-mailom) môže mať bezpečnostné medzery. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná. Vyhradzujeme si právo prispôsobiť informácie uvedené v tomto vyhlásení o ochrane údajov zmenám v legislatíve alebo judikatúre bez predchádzajúceho upozornenia. Platí tu zverejnená aktuálna verzia.

Právnym základom je zákon o ochrane údajov. Tým sú chránené osobné a nepriamo osobné údaje.

Používame cookies, aby bola naša webová stránka užívateľsky príjemnejšia a bezpečnejšia a aby sme vám umožnili využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Žiadny zo súborov cookie používaných na webovej stránke nezhromažďuje informácie, ktoré vás osobne identifikujú. Súbory cookie nepoškodzujú váš počítač a neobsahujú vírusy.
Pre viac informácií navštívte: https://www.aboutcookies.org/

TWIN CITY LINER upozorňuje, že pri návšteve webovej stránky sa automaticky evidujú rôzne technické informácie a údaje o používaní návštevníka – takzvané log súbory. Tieto protokolové súbory neobsahujú žiadne osobné údaje ani informácie a nemožno ich priradiť konkrétnym osobám.

Osobné údaje sa zhromažďujú iba vtedy, ak nám ich výslovne poskytnete. V prípade všeobecných dopytov prostredníctvom našich kontaktných formulárov, údaje, ktoré tam uvediete, vrátane kontaktných údajov, ktoré ste uviedli, uložíme na účely spracovania dopytu a pre prípad doplňujúcich otázok. Tieto údaje bez vášho súhlasu neposielame ďalej.
Okrem toho môžeme vaše údaje použiť v rozsahu povolenom zákonom, napríklad na zasielanie informácií o našich produktoch a službách poštou. Vyhlásenie o súhlase, ktoré ste nám poskytli, môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Ak ste sa prihlásili na odber nášho newslettera, môžete svoje zrušenie uplatniť aj kliknutím na odkaz na zrušenie odberu obsiahnutý v newsletteri. O registrácii aj odhlásení dostanete potvrdenie.

TWIN CITY LINER neposiela nevyžiadané e-maily výlučne na reklamné účely.

Vaše údaje (meno, adresa, e-mailové adresy) budú použité len na vami objednaný účel a budú uchovávané len tak dlho, ako je to nevyhnutne potrebné, alebo len dovtedy, kým si to bude vyžadovať účel, ktorý ste si objednali.

Kedykoľvek máte právo na bezplatné informácie o vašich uložených osobných údajoch a účele spracovania údajov. Máte tiež právo na opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov.

Radi by sme vás požiadali, aby ste nás bezodkladne informovali o akýchkoľvek zmenách vašich údajov. K tomu a v prípade akýchkoľvek ďalších otázok k tejto téme nás môžete kedykoľvek kontaktovať: datenschutz@centraldanube.at

Zodpovednou osobou za spracovanie je Central Danube Region & Marketing GmbH, Handelskai 265, 1020 Viedeň, zastúpená Dr. Gerd Kraemer a Mag. Franz Zarka. Zodpovednou osobou pre ochranu údajov je pán Mag. jur. Siegfried Gruber, CSE (O.P.P.)
E-mail: datenschutz@wienholding.at

Splnomocnenec pre ochranu údajov pán Mag. jur. Siegfried Gruber (O.P.P.)
Kontakt

Zavolajte nám na
+43 1 904 88 80
alebo nám pošlite vašu požiadavku cez kontaktný formulár .

 

 

Zážitková karta


Ďalšie informácie »